Virágh Ferenc díj

Időpont: 
2018, január 22 - 10:00

A szakmai kitüntetés azoknak a magánszemélyeknek adományozható, akik huzamosabb időn keresztül kiemelkedő tevékenységet folytattak és teljesítményt értek el Kisvárda város kulturális értékeinek teremtésében, megőrzésében, gazdagításában.

A kultúráért tenni és azt mindenki számára hirdetni nemes feladat. Közkinccsé emelni és őrizni azt hivatás és hitvallás. Kisvárda kulturális életében 1992-től munkálkodik Nyakó Béla. Egy olyan ismert, és mára már méltán elismert személy, aki felelős vezetőként hisz álmaiban.
Hisz a művészet felemelő és teremtő erejében. Teszi mindezt a köz érdekében. Teszi ezt egy olyan misszió érdekében, amely ezer szállal kapcsolódik az ápolandó hagyományokhoz. Azért, hogy városunk színházi és művészi világa minél magasabb szinten valósítsa meg értékközvetítő szerepét.1990-ben még középiskolai tanárként indult el azon az úton, mely bizonyítani akarta és bizonyította, hogy képes lesz maradandót alkotni egy város , egy közösség életében.

Folyamatos fejlődni akarása, munkájának és szaktudásának tökéletesítése újabb és újabb irányba vitte őt. 1996-tól drámapedagógus; 2004-től művelődési és felnőttképzési menedzser, ahol a művészettörténet, andragógia, intézményrendszer működtetés valamint a művelődéstörténet felé orientálódott.

Tagja továbbá: a Kisvárdai Kulturális Egyesületnek, melynek elnöke, a Kisvárdai Rotary Klubnak, a Művészeti Fesztivál Szövetségének, a Magyar Fesztivál Szövetségnek, a Magyar Színházi Társaságnak, a Szabadtéri Színházak Szövetségének, a Kulturális Központok Országos Szövetségének. Nyakó Béla munkásságának egyik igen fontos és elismerésre méltó alappillére a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja, amely hosszú-hosszú évek távlatában visszatekintve gyöngyszemként tündököl városunk kulturális életében.

Mindezek hűen példázzák egy elhivatott ember munkáját. Mindezek bizonyítják, hogy az az ember, aki életének részévé váló munkájával maradandót alkotott, aki Szakmai munkájáért 2007-ben A Magyar Köztársaság Parlamentjének ezüstérmét, 2008-ban szakminiszteri, 2016-ban pedig kiemelkedő közművelődési tevékenységéért Bessenyei György állami kitüntetést kapott, az az ember méltó arra, hogy átvegye városa polgáraitól elismerésüket, nagyrabecsülésüket és köszönetüket kifejező Virágh Ferenc díjat.

Nyakó Béla elkötelezettséget vállalt abban, hogy széles körben elérhetővé, szerethetővé és az emberek életébe beépíthetővé váljanak a kultúra és a művelődés számos és szerteágazó szegmensei. Egyesületének elnökeként tesz azért, hogy a minőségi kultúra példaképeivé válhassunk.

Tenni akarása, tudatos és precíz munkája fejlődést eredményezett városunk és a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza életében. Felkarolja és támogató segítségnyújtásával ösztönzi a fiatal tehetségek, színtársulatok munkáját. Hű példája ennek a Doktorock híres és közkedvelt csapata, akiket a kezdetektől fogva patronál.

Nyakó Béla mind igazgatóként, mind közemberként bizonyította, hogy a szokások, a hagyományok tisztelete, a közösen megnyert csaták, a közös emlékezetek és közös célok értelmet adnak a küzdelemnek és érdemet, elismerést a léleknek a kultúra nagykönyvében.