Kiállítás I. világháborús fotókból

Időpont: 
2022, március 1 - 10:00

Az Érdekes Újság c. folyóirat – mely 1913 és 1918 között jelent meg - kísérő lapjával, a Kis Érdekessel közösen pályázatot írt ki a legszebb, legérdekesebb, legszenzációsabb harctéri felvételekre. A folyamatosan érkező, néha özönlő amatőr fotók láttán a lap joggal hirdette: „Nekünk munkatársunk az egész magyar közönség és munkatársaink a katonák is, akik a harc hevében sem feledkeznek meg a fotografáló gépről.”

Különösen a háború első szakaszában mellőzik, vagy igen csekély számúra szorítják a sokkoló, a halált naturálisan megmutató felvételeket és állításaiknak megfelelően: komoly harctéri vagy egyéb, a háborúval kapcsolatos szép felvételeket ábrázolnak. A sorozat talán első alkalom a magyar lapok történetében, hogy megfordul a kép és a szöveg szerepe, viszonya, s a bő képanyagot kevesebb magyarázó szöveg kíséri.

A lap célkitűzése volt: olyan felvételekkel gazdagítani a „nagy világháborús képes okmánytárat, amelyek örök időkre tanúságot tesznek hazánk dicsőségéről”. Az újságoldalakat áthatotta a pátosz, a hazafias érzés. Ügyes pszichológiai érzékkel keverték a gyerekek, a nők, a hátországban bizonytalanságban lévők lelki szenvedéseinek ábrázolását a katonák fizikai megpróbáltatásainak felvillantásával. Jól látták, hogy „A harctér mögött is vannak események, melyek fotográfus számára érdekesek… Egy ilyen kép többet mond a közhangulatról, a katona érzéseiből többet tár fel, mint egy cikázó csatajelenet vagy a legfontosabb fénykép a lövészárokból.”

A gyűjtemény a háborús gépezet elvárásait kiszolgálva a nyomasztó lét elviselhetőségét a harctér intim magánviszonyainak, tréfás szituációinak sokszor megrendezett jeleneteivel támasztotta alá: „Egyik oldalon a halál és a háború rémei ágaskodnak, a túloldalon a vidám emberi természet mindent kinevet, tréfál és a háború pillanataiban is rettentően játszik…”

A Nyugat tudósítója is elismerte: „A háború látható részéről eléggé pontos információt ad a fotográfia… A legtöbb fényképen valósággal kompromittálva van a háború ezernyi részletté elaprózott képe.”

Az első pályázatra beérkezett 1600 kép sikere az újság vezetőségét újabb, összesen négy pályázat meghirdetésére határozta el, s bonyolították le egyéb irodalmi pályázatokkal közösen. Az Érdekes Újságba áradtak az ingyen megszerezhető s a lap hasábjait kitöltő amatőr és művészfotók, a szerkesztőségnek nem kellett mást tenni, mint kiemelni a legjobbakat.

Az „Érdekes Újság” tizenkettes sorozatokban kiadta azokat a háborús fotográfiákat amelyeket méltónak talált arra, hogy az egyszeri megjelenésen felül is emlékei maradjanak a világháborúnak. E fényképek többszörösen megrostált darabok, a népszerű hetilap által kiválasztott legjobb háborús fotográfiái.

A közönség most ezen képeket láthatják a modern technika segítségével, egy picit más formában, de mondandójukból mit sem veszítve: bepillantást nyerni az I. világháború négy évének mindennapjaiba, megemlékezni Tuzsér község hősi halottaira, megemlékezni a kb. 800.000 főnyi katonaságra, akik hadifogságba esetek, és megemlékezni arra a megközelítőleg 660.000 magyar katonára, akik sohasem jöhettek haza szeretteikhez.

A kiállítás megtekinthető: 2022. március 15-ig.