Pályázat büfé üzemeltetésére

Időpont: 
2021, május 19 - 16:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE

A Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ pályázatot hirdet az intézmény aulájában található́ 10 m2 alapterületű büfé helyiség, valamint a hozzá tartozó 3,5 m2 alapterületű előtér és 40 m2 alapterületű terasz bérbeadására határozott időre, 1 évre. (+2 évre a felek elégedettségével meghosszabbítható)

A PÁLYÁZAT TARTALMÁRA ÉS A MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK:
• Pályázati lap, amelynek tartalmaznia kell a pályázó́ nevét, címét, elérhetőségét, adószámát, jogi személy esetén a képviselő nevét.

• A pályázat részeként csatolja a tevekénység végzésére feljogosító́ vállalkozói igazolványt / engedélyt, illetve jogi személy esetén társasági szerződés hiteles másolatát.

• A nyertes pályázó́ a bérleményt csak büfé üzemeltetés céljára használhatja. A bérlő feladata a bérlemény működtetéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése.

• A nyertes pályázó a bérleményben a büfé működtetését akkor kezdheti meg, ha a működtetéshez szükséges engedélyeket beszerezte. A kiíró minden szükséges segítséget megad annak érdekében, hogy a pályázó a működtetést a lehető legkorábban megkezdje.

• A büfé működtetője, vagyis a bérlő tudomásul veszi, hogy a működése során köteles betartani a működésre vonatkozó valamennyi jogszabályt és az intézmény házirendjét.

• A büfé alkalmazottainak rendelkezniük kell a szükséges végzettséget / képzettséget igazoló és az egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal, a 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet alapján.

• A bérlő kötelessége a tűz- és munkavédelmi előírások betartása, valamint a bérlemény takarítása.

• A bérlő az ingatlanrészt további albérletbe nem adhatja ki, a jelen pályázati kiírásban foglaltaktól eltérően nem hasznosíthatja.

• A büfé kizárólag a művelődési központ mindenkori nyitvatartási idejében, a bérbeadó által jóváhagyott nyitvatartási időben üzemelhet, rugalmasan igazodva a művelődési ház rendezvényeihez. Jelenlegi nyitvatartási idő:
o H - P: 8.00 - 20.00, Szo: 9.00-13.00
o szombati és vasárnapi nyitva tartás a rendezvények függvényében
o esti nagyobb rendezvények esetén a zárás időpontja kitolódhat.

• A pályázó köteles az ajánlatban leírni az üzemeltetési szándékot, az általa nyújtott szolgáltatások körét, milyen kínálatot kíván fenntartani, milyen módon kíván bekapcsolódni a rendezvények minőségi kiszolgálásába. A büfé üzemeltetésének igazodnia kell a Művelődési Ház programjaihoz, a közösségi igényekhez és a lakossági elvárásokhoz.

• Minimális elvárás a forgalmazott termékek tekintetében: kávé, tea, gyümölcslé, üdítő, szendvics.

A BÉRLEMÉNY BÉRLETI DÍJA:
• A pályázónak havi bérleti díjat kell fizetnie a büfé helyiség használatáért, melynek összegére a pályázó tesz ajánlást. A megajánlott bérleti díj nem lehet kevesebb, mint havi 40.000.- Ft (bruttó összeg, mely tartalmazza a rezsiköltséget is.

• A bérleti díjat a bérlő a tárgy hó 10. napjáig köteles megfizetni.

ÉRTEKNÖVELŐ BERUHÁZÁSRA VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK:
• A bérlő átalakítás, felújítási, korszerűsítési vagy egyéb értéknövelő munkát kizárólag a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén végezhet a bérleményen.

• A Bérlő tudomásul veszi, hogy az előzőekben említett munkákat a bérbeadó hozzájárulása esetén is a saját költségére végzi, azok értékének megtérítésére, azok fejében a szerződés megszűnésekor kártalanításra nem tarthat igényt.

• A jogviszony megszűnésekor a bérlő használatra alkalmas és tiszta állapotban köteles visszaadni a helyiségeket. Rongálás esetén a károkat köteles megtéríteni.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTRENDSZERE, ÉRTÉKELÉSE:
• A bérbeadó a bérlő kiválasztásában a legjobb ár - érték arányt megjelenítő értékelési szempontot kívánja alkalmazni. Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont

• Értékelési szempontok:
1. Megajánlott bérlet díj összege. (1 - 40 pont)
2. A büfé koncepciója milyen pontokon illeszkedik az intézmény napi működéséhez és programjaihoz. Tervez-e zenés /kulturális programokat, illetve mily módon veszi ki a részét a közösségépítésében. (1 - 20 pont)
3. A minimálisan elvárt választékon túl vállalt többlet termékkörök megnevezése, különös tekintettel a szendvicsekre, egészséges / cukormentes termékekre. (10 pont)
4. Az intézmény dolgozóinak biztosított árkedvezmény mértéke % -ban. (1 - 10 pont)
5. Kisvárdai telephelyű vagy székhelyű vállalkozás. (1 - 10 pont)
6. A fenntarthatóság jegyében a bérlő milyen kötelezettségeket vállal. Pl. újrahasznosítható vendéglátó ipari eszközök használata, szelektív hulladékgyűjtés stb. (10 pont)
• Értékelési módszer az 1,2, 3 és 4. szempontok esetében az egyenes arányosítás képlete!
• Értékelés módszere az 5. pont vonatkozásában: Kisvárdai székhely, vagy telephely: 10 pont, ennek hiányában 1 pont.
• Értékelés módszere a 6. pont vonatkozásában: fenntarthatósági vállalás 10 pont, ennek hiányában 1 pont.

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:
• Pályázati lap, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait.
• A tevékenység végzésére feljogosító dokumentumok másolata
• Szakmai koncepció, mely magába foglalja a bérlő jövőképét, a büfé kínálatát, az általa nyújtott szolgáltatások körét, illetve a bérleti díj összegére megtett ajánlatát.

A pályázó tudomásul veszi, hogy:
a kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül érvénytelennek nyilvánítsa.

Döntési szempontok: - bérleti díj ajánlata
- üzemeltetésre vonatkozó elképzelések
- előnyben részesül a kisvárdai telephellyel rendelkező vállalkozó
- előnyben részesül a büféüzemeltetési referenciával rendelkező vállalkozó

Pályáztató kiköti, hogy nem köteles a legkedvezőbb árat benyújtó ajánlattevővel megkötni a szerződést. Pályáztató fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli visszavonására, illetve eredménytelennek nyilvánítására.

Pályázatok beérkezésének határideje: 2021. május 27.
A pályázatokat benyújtani a kisvarda.szinhaz@gmail.com e-mail lehet.
A büfé üzemeltetésének kezdete: 2021. június 01.

Kisvárda, 2021. május 19.

Nyakó Béla
igazgató