ÚJRA MŰSORON! - A KRÓNIKÁS

Időpont: 
2012, február 25 - 19:00

Szereplők:

Ethán, a krónikás: Nagy Lóránt
Eszter, Ethán felesége: Dion Marianna
Lilith, Ethán ágyasa: Gubik Petra
Sém, Ethán fia: Péter Dániel
Simon, Ethán fia: Király Ákos

Salamon király: Dr. Ragány Zoltán
Benája hadvezér: Lakatos Zoltán
Josafát kancellár: Dr. Ragány Mihály
Náthán próféta: Dr. Papp László
Sádok főpap, Őrparancsnok: Dancs János

Főeunuch: Csörsz Ferenc
Mikhál hercegnő: Nagy Anikó - Jászai-díjas m.v.
Varázslónő: Oláh Enikő
Joáb, Dávid hadvezére: Zentai András
Saul szelleme, Strici I.: Dégi Zoltán
Strici II., Énekmondó: Szabó Tamás

Koreográfia: Gönczné Gyarmati Krisztina, Gróza Melinda, Dégi Zoltán, Szabó Tamás
Zenekari felvételek: Torma Ferenc
Korrepetitor: Urr Ildikó
Jelmez: Nagy Annamária
Díszlet: Nagy Lóránt, Takács Antal

Rendező: NAGY LÓRÁNT

„A rockopera – Stefan Heym regényéhez hűen – a bibliai időkbe visz vissza, és arról szól, hogy a vidéki elvonultságban alkotó krónikaírót, Ethánt hogyan csábítja Jeruzsálembe, és próbálja felhasználni a hatalom, Salamon király és udvara arra, hogy - a tekintélyüket, uralmi bázisukat erősítve – olyan életrajzot készítsen Salamon apjáról, Dávidról, amely őt szeplőtlen, tiszta életű emberként, legyőzhetetlen harcosként, igazi hősként ábrázolja. A krónikás – nem kis vívódás után – meggyőzi magát arról, hogy ez egyszer valóban a kendőzetlen igazság feltárása a cél. Körültekintő alapossággal utánajár a tényeknek, tanúkat hallgat meg, elvégzi a feladatát. A kép, ami Dávidról kirajzolódik, megdöbbentő és „életveszélyes”. Dávid csalt, hazudott, rabolt, ölt, elárulta jótevőit, gátlástalan volt a szerzésben és a szerelemben – legendáját csak az igazság eltorzításával lehetne fenntartani. Ethán – akitől megbízói egészen mást vártak – mindent elveszít a konfrontációkban: felesége meghal, ágyasát, Lillithet Salamon udvarába hurcolják, a fiai megtagadják, írói hitele elvész, még a Lillithez írott versét, az Énekek énekét is elorozza tőle, saját nevén teszi közkinccsé Salamon. A puszta életét mentheti csak meg, de ez azt is jelenti, hogy él valaki, aki tudja az igazságot múltról és jelenről: Dávidról és Salamonról.”
Miklós Tibor: Musical!

Az írástudók mindenkori felelősségét, hatalom és művész kapcsolatának örök ellentmondásait elemző Heym-regény – a sztálinista és más elnyomó rendszerekre való egyértelmű utalásaival – a musical néhány bírálója szerint túl nehéz gondolati teher egy zenés darab számára. A szerzők és a mostani előadás létrehozói ennek az ellenkezőjét vallják.