Viewpoints - A "hiteles" színpadi akció keretei - workshop

Időpont: 
2023, június 24 - 10:00

Workshop a Magyar Színházak 35. Kisvárdai Fesztiválján!

A "hiteles" színpadi akció keretei
- Bélai Marcel és Kozma Gábor Viktor workshopja -

Viewpoints - tréningtől az alkotásig
Az egyhetes műhelymunka első felében a Viewpoints alapjaival ismerkedhetnek meg a résztvevők. A Viewpoints egy improvizációs technika, ami a csoportok építéséhez, a színpadi improvizációhoz és a jelenetalkotáshoz ajánl különböző elemeket. Kozma Gábor Viktor vezetésével a Six és a Nine Viewpoints szemléletét és eszközeit ismerhetik meg a résztvevők, majd Bélai Marcel segítségével az elsajátított elemeket a karakterformálás és jelenetalkotás során hasznosíthatják. Az alkotómunka kiindulópontját Shakespeare, Moliére és Csehov drámai szövegei képezik. A műhelymunka végén nyilvános munkabemutatóra kerül sor.

Tartam:
A fesztivál ideje alatt, június 24 – június 30-ig, naponta 10:00 - 15:00 óráig.

Résztvevők száma, részvételi feltételek:

Maximum 12 fő
A kurzus kizárólagosan színházi oktatásban résztvevő hallgatók számára nyitott.
A foglalkozás és a kollégiumi elszállásolás térítésmentes, a versenyprogram és a hallgatói mellékfesztivál előadásai szakmai jeggyel (némely esetben díjmentesen) látogathatók.
Jelentkezés Elektronikus levél útján, az alábbi címen: chanceofthehunter@gmail.com. Másolat küldendő a basahalma@gmail.com címre, 2023.06.12-én 24:00 óráig. A jelentkezés mellékleteként szakmai önéletrajzot és egy rövid motivációs levelet várunk.

Viewpoints
A Viewpoints elgondolása Mary Overlie posztmodern táncos nevéhez köthető, aki az 1970-es években kezdte formába önteni dekonstruáló improvizációs gyakorlatát, amelyet Six Viewpoints-nak nevezett el. Kísérletei során azokat az elemeket kutatta, amelyek az előadóművészek számára mindig adottak a térben való munkához. Overlie hat ilyen elemet különböztet meg: tér, forma, idő, érzelem, mozgás és történet. Ezen elemeket az angol nevük alapján a SSTEMS mozaikszóval foglalja össze. A SSTEMS elemei Overlie megfogalmazásában egyfajta lencseként szolgálnak, amelyeken keresztül az előadóművész a körülötte lévő valóságot szűri. Overlie gondolkodásában a Viewpoints egy összetett filozófiai keretet képez, amelyet a tréningező gyakorlatokon keresztül sajátíthat el, és ami lehetőséget ad a napi szintű edzésre, a tréningre. A gyakorlatok során a tréningező a figyelmének pontos vezetését sajátítja el, amely lehetőséget teremt az újszerű, kreatív döntésekre az improvizációs helyzetben. A Viewpoints során a tréningező a megfigyelő, résztvevő szerepébe helyezkedik, döntéseit az adott SSTEMS elemekre való figyelés határozza meg. Overlie a független, bátor, kockáztatni képes előadói lét, az alkotói szabadság keresését tartotta szem előtt.
Overlie technikáját később Anne Bogart és Tina Landau dolgozta tovább és bővítette ki – Nine Viewpoints. A SSTEMS hat elemét kilencre bővítették, amelyeket a tér és idő szerint csoportosítottak. Az idő elemei a tempó, időtartam, kinesztetikus reagálás és ismétlés; a téré a forma, gesztus, térbeli reláció, architektúra és a topográfia. Bogart és Landau pragmatikusabb szemlélete megőrizte a Viewpoints filozofikus jellegét, de az alkotás és csoportformálás céljából dolgozta tovább a technikát. A kilenc fizikai elem mellé vokális elemeket rendeltek, valamint a Viewpoints mellett a Kompozíció módszeréről gondolkodtak.
A Viewpoints két gyakorlatát az amerikai SITI Company ötvözi és teszi napi szintű gyakorlásának, tréningjének részévé. A SITI Company identitását a rendszeres tréninghez való elköteleződés formálja, amelynek két eszköze a Suzuki színésztréning-módszer és a Viewpoints.
A műhelymunkán arra keressük a választ, hogy az előadóművészeknek milyen eszközök állnak rendelkezésre a napi szintű tréninghez; hogyan képesek a legcselekvőképesebb állapotba hozni magukat; milyen megküzdési stratégiák vannak a blokkok elhárítására; a tér és idő elemeivel való aktív kommunikáció kialakítása hogyan képes élesíteni érzékeinket és formálni döntéseinket; hogyan lehet az „éberség izmait” folyamatosan edzeni, és miben segíti ez az előadót.

A kurzus vezetői:

Bélai Marcel
1995-ben született, Budapesten. Gimnáziumi évei alatt a budapesti Katona József Színház ifjúsági csoportjának tagja. 2018-ban a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen végzett színházi rendező szakon Sebestyén Aba osztályában. Az egyetemi évek alatt és után is rendezett a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. Alkotóként dolgozott a budapesti Nemzeti Színházban, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban, a Szatmárnémeti Északi Színházban, a Gyulai Várszínházban, a Kerekasztal Színházban. Hat hónapot töltött Vilniusban, a Lithuanian Academy of Music and Theatre hallgatójaként. Litvániai vizsgarendezését a vilniusi House of Puglu-ban mutatta be. Több alkalommal is rendezett vizsgaelőadást a kolozsvári egyetem végzős színművész osztályainak. 2019 végén többedmagával megalapította A Vadász Esélye színházi alkotóközösséget melynek jelenleg is rendezője, társvezetője. Jelenleg a Bocsárdi László vezette magiszteri színházrendező osztály hallgatója.

Kozma Gábor Viktor – PhD, színész, színésztréner, tanár

Egyetemi tanulmányait a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen végezte színészként és pedagógusként. 2022-ben itt szerezte meg doktori fokozatát Summa Cum Laude minősítéssel. Az International Suzuki Company of Toga tagja, az MMA 2018-2021 Ösztöndíjprogram ösztöndíjasa, 2021-2022 az Alumni program tagja. 2020-tól a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Színház és Film tanszékének tanári asszisztense. 2022-ben Excellentia-díjat kapott oktatói tevékenységéért. 2023-tól A SITI Company által felkért Alumni Network Ambassator. A Vadász Esélye társulat egyik művészeti vezetője.
További információ: www.gaborviktorkozma.com