Virágh Ferenc-díj Dr. Kántorné Sárközi Katalinnak

Dr. Kántorné Sárközi Katalin
Időpont: 
2020, január 22 - 10:00

VIRÁGH FERENC-DÍJ

Hagyomány már városunkban, hogy a Kisvárda Város Önkormányzati Képviselő-testülete által odaítélt egyik városi szakmai kitüntetést, a Virágh Ferenc-díjat a magyar kultúra napján adjuk át, hiszen ez a városi díj azoknak a magánszemélyeknek adható, akik huzamosabb időn keresztül kiemelkedő tevékenységet folytattak és teljesítményt értek el Kisvárda kulturális értékeinek teremtésében, megőrzésében, gazdagításában.

Kisvárda Város Önkormányzati Képviselő-testülete döntése alapján, 2020-ban a Virágh Ferenc díjat

dr. Kántorné Sárközi Katalin kapta, aki kitüntetését fia, Áron kíséretében vette át.

Kisvárda kulturális életének 40 éve aktív és kiemelkedően lelkes mozgatórugója Dr. Kántorné Sárközi Katalin. Már diákévei alatt kiemelt figyelemmel fordult a művész-világ valamint a filozófia felé, mely által értékes szakemberré vált mind városi mind pedig országos szinten. Férje Dr. Kántor Csaba közgazdász-filozófus, lánya Patrícia közgazdász, fia Áron jogász.

Katalin ifjú korától elkötelezett és tevékeny részese városunk kulturális és közművelődési életének. 1979 óta dolgozik a Kisvárdai Várszínház és Művészetek házában, kezdetben mind gazdasági ügyintéző, később, mint klubos szakelőadó. Irányításával magas szintű szakmai tevékenység bontakozott ki az ifjúsággal kapcsolatos művelődési munkákban. A nyolcvanas években a klubmozgalom területén az általa végzett szakmai és társadalmi tevékenységet, módszertani szempontból példaképül állították több intézmény elé. Vezetésével a Művelődési Központ ifjúsági klubja több alkalommal is elnyerte a Kiváló Klub címet.

A fiatalok pártfogása, támogatása iránti érdeklődése töretlennek mondható, hiszen napjainkban is az intézményben közösségi szolgálatot teljesítő diákok elkötelezett és állandó mentora, segíti őket abban, hogy megtalálják helyüket a kulturális tevékenységekben.

A munkaköre által megkívánt végzettsége mellett folyamatosan végez új szakmai ismereteket nyújtó tanfolyamokat. Képzett mentálhigiénés szakemberként kiválóan rálát erre a területre és megszerzett ismereteit hatékonyan hasznosítja, és szívesen megosztja a téma iránt érdeklődőkkel az általa szervezett és lebonyolított ismeretterjesztési, egészségnevelési programokon. Minden tekintetben felelősséget érez választott hivatása, a kultúraközvetítés iránt. Szakmai életútja során mindig is fogékony volt az újításokra, folyamatosan kereste és keresi a szakterület megújulási lehetőségeit. Közművelődési szakértőként elkötelezett abban, hogy a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza kulturális tevékenysége szakmai szempontból minél kiemelkedőbb lehessen.

Tevékeny résztvevője és kezdeményezője az intézmény és Kisvárda számos kulturális programjának, legyen szó akár ismeretterjesztésről, akár színházi eseményekről. Kezdetektől aktív közreműködője és szervezője a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának. Nagy odaadással és lelkesedéssel támogatja és mentorálja a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza égisze alatt működő csoportok, klubok tevékenységét.

Széles körben ápolja a szakterületével és az intézménnyel együttműködést tartó szervezeti kapcsolatokat, kiváló ismerője a civil szervezetek hálózatának. Alapító tagja és alelnöke a Kisvárdai Kulturális Egyesületnek.

Munkáját mindig nagy lelkesedéssel, idejét, szabadidejét nem kímélve, odafigyeléssel és körültekintően végzi. Az intézmény szakmai tevékenységének egyik meghatározó személyisége.

Közművelődési szakemberként, trénerként, felnőttképzési szakértőként, kulturális –közművelődési szakemberként kiemelkedő hivatástudattal, és kiváló szakmaisággal dolgozik azon, hogy a kulturális, szellemi és tudományos értékek őrzése kiolthatatlan lángként legyen jelen életünkben.

Számára hivatása a hitvallása. Hétköznapjait, napjait, ünnepnapjait sőt egész életét a köz és a kultúra oltárára helyezte már fiatal kora óta. A Folyamatos fejlődni akarása, munkájának és szaktudásának tökéletesítése újabb és újabb kihívások elé állította őt, mely által mindig csak több és több lett. Habár az évek elszálltak, de munkába vetett hite és önzetlen odaadása soha nem fogyatkozott.

Szívvel és lélekkel szolgálta és szolgálja a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza nagykönyvébe írt forgatókönyvének eseményeit. Városi nagy rendezvények, ismeretterjesztő előadások szervezése lebonyolítása, mentálhigiénés tevékenységek, közösségépítő tevékenységek támogatása, kezdeményezése mind-mind a nevéhez is köthető.

Kiváló munkatárs! Embersége, kiváló empatikus készsége, kedvessége, példamutató helytállása, fáradhatatlan munkabírása és tudása elismerésre méltó személlyé tette őt!